• En quins àmbits s’apliquen els serveis de Lektika?

    Aquí podeu consultar tots els àmbits amb què Lektika treballa

Administració

Cartes informatives sobre esdeveniments, autoritzacions per a activitats, instàncies o altres documents oficials, anuncis sobre mesures locals o avisos d’activació de noves normatives, publicacions i contingut sobre cursos de formació obligatòria, sol·licituds i resolucions de tràmits administratius, documents sobre incidències o reclamacions.

Comunicació i informació

Llibres d’estil, publicacions o anuncis en llocs web, correus electrònics informatius dirigits a grups o a individuals, exposicions especialitzades o ponències, explicacions en jornades de portes obertes, xerrades en espais de divulgació, campanyes de sensibilització, presentacions en concursos, congressos i conferències.

Educació

Circulars, plans docents, treballs finals (TFGs, TFMs, tesis doctorals), esbossos i defenses de treballs en presentacions audiovisuals, dossiers d’estudi o material de consulta, guies d’estil, ofertes i contingut de cursos presencials o en línia, missatges de contacte amb institucions estrangeres, exposicions a concursos,  sol·licituds de beques o altres ajuts.

Organització laboral

Actes o guions de reunions presencials o en línia, debats d’equips de treball, informes o propostes de projectes, cartes de presentació o motivació, currículums, protocols i guies d’actuació, missatges de difusió o individualitzats, correus electrònics amb empreses, entrevistes, qüestionaris o altres formularis de dades.

Periodisme i publicitat

Articles en revistes, publicacions en diaris o editorials, guions per a programes de ràdio, espots publicitaris, agendes culturals, calendaris d’activitats de lleure, pòsters informatius, vídeos promocionals, anuncis sobre esdeveniments locals, missatges de difusió o altres tipus de contingut publicitari publicat en xarxes socials o pàgines web.

Turisme

Tríptics turístics, rutes d’esport o d’oci, menús gastronòmics, agendes d’activitats culturals, guies per a museus, visites guiades a llocs d’interès local, fulletons informatius sobre atraccions turístiques en material imprès o en plataformes web, pàgines web d’allotjaments, documents explicatius amb indicacions per a turistes.