• Els serveis que ofereix Lektika

    En aquesta secció es troben tots els serveis que ofereix Lektika

Correcció i revisió

L’objectiu de les tasques de correcció i revisió és detectar i corregir errors ortogràfics, gramaticals i de puntuació. A més a més d’això, també inclou una correcció de caràcter semàntic i d’estil que contribueix a una homogeneïtat textual en termes de coherència, cohesió i adequació del document.

Redacció

La redacció de textos es basa en presentar i comunicar un missatge escrit de forma clara, concisa i estructurada. Per elaborar el text, es consideren aspectes com el contingut, el públic a qui va dirigit, l’extensió aproximada del document, la tipologia textual, i el to.

Traducció

Traduir un document comporta no només el procés pròpiament de traducció, sinó també una adaptació del missatge a la cultura i convencions concretes de la llengua de destí. Alhora, també pressuposa un coneixement profund i un ús de la terminologia específica de l’àmbit en qüestió

Transcripció

La transcripció d’un document suposa convertir un arxiu en format d’àudio o vídeo en un text escrit. En el procés de transcripció, es tenen en compte les paraules i pauses del discurs, així com altres aspectes contextuals com els sons no-lingüístics, els possibles errors discursius o el soroll.

Coaching lingüístic

La finalitat del coaching lingüístic és la preparació per a fites concretes. Per arribar a l’objectiu final, s’estableix un programa de formació o entrenament que fomenta el desenvolupament del potencial tant lingüístic com comunicatiu.